Cuối cùng cũng phát hiện tử huyệt của Kim Cang Hiệp mình đồng da sắt mắt bê tông là đây sao! Kinh khủng quá! =]]]]]

Đăng Bình Luận