Sẽ có một người phù hợp với bạn khi là chính mình

Hãy là chính mình

” Đừng đuổi theo  ai đó, hãy là chính mình, làm mọi việc của mình, thật chăm chỉ.

Rồi một mai, người phù hợp, những người thực sự thuộc về đời bạn, sẽ đến và ở lại bên bạn”.

Đăng Bình Luận