Bạn sẽ rút ra được bài học gì từ bức ảnh này?

bai-hoc-cuoc-song

1. Không phải tất cả cơ hội đều thực hiện được. Có một số là cái Bẫy.

2. Một người có thể rất quyết tâm để tiêu diệt kẻ khác mà lại trở thành mù quáng. Cái kết lại là hủy diệt chính mình.

3. Bạn chiến đấu tốt nhất với thế mạnh tự nhiên của bạn. Nhưng trong môi trường này, chú chim có thế mạnh tự nhiên của mình.

4. Tất cả chúng ta đều có giới hạn riêng của mình. Vấn đề là mình phải nhận ra giới hạn đó.

5. Đôi khi, cách phản ứng tốt nhất là khiêu khích chứ không phải để chiến đấu.

6. Đôi khi để đạt được điều gì, bạn cần làm việc theo đội nhóm, bạn không thể luôn giành chiến thắng một mình.

7. Tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất và không theo đuổi những gì sẽ hủy hoại bạn.

Đăng Bình Luận