ThS. BS Trà Anh Duy

Trưởng đơn vị tại TPHCM, thành viên Hội Tiết Niệu Thế Giới (SIU), Hội Y học giới tính Thế giới (ISSM)

BS CKII Vũ Văn Ty

 Phó chủ tịch Hội viên Hội Niệu – Thận học TP.HCM, hội viên Hội Niệu khoa Thế Giới

Vũ Hồng Thịnh / Tiến sĩ - Bác sĩ/ Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tiết niệu Thận học thành phố Hồ Chí Minh

TS. BS Vũ Hồng Thịnh

Uỷ viên Ban chấp hành Hội Niệu – Thận Học TP.HCM

Võ Duy Tâm

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Đoàn Anh Sang

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Vũ Đức Công

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Ngọc Mai

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ quản lý Dược phẩm tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Lý Mạnh Tuấn

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ phụ trách kinh doanh tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

dược sĩ Lương Huỳnh Hiếu

Lương Huỳnh Hiếu

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ phụ trách kinh doanh tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Hiện đang giữ chức vụ Giám Đốc Marketing tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Quốc Lâm Anh

Nguyễn Quốc Lâm Anh

Hiện đang giữ chức vụ Chuyên Viên PR & Personal Branding tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Anh Trí

Hiện đang giữ chức vụ Chuyên Viên Digital Marketing tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Điều dưỡng Thắng

Trần Đức Thắng

Hiện đang giữ chức vụ Điều dưỡng hỗ trợ phẫu thuật tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Lê Hoàng Bảo

Hiện đang giữ chức vụ Giám Đốc Mỹ Thuật tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Phùng Ngọc Duy Anh

Hiện đang giữ chức vụ Điều dưỡng hỗ trợ phẫu thuật tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health