Chối từ sự chết là lừa dối chính mình. Để sống cách trọn vẹn, người ta phải can đảm chấp nhận sự sống lẫn sự chết. Sự sống quá tự nhiên đến nỗi chúng ta không nghĩ đến ngày nó kết thúc. Hãy yêu thương và trân trọng những thứ mình đang có.

danh-ngon-3

Đăng Bình Luận