ld

Thử thách của một nhà lãnh đạo:
Mạnh mẽ mà không thô lỗ
Dũng cảm mà không vội vàng
Khiêm tốn mà không tự ti
Tự hào mà không tự mãn
Hài hước mà không lố lăng.

Đăng Bình Luận