Tra cứu kết quả xét nghiệm

Vui lòng nhập đầy đủ mã bệnh nhân (PID) và ngày xét nghiệm.

Quý bệnh nhân lưu ý:

– Kết quả trên website của Men’s Health chỉ mang giá trị tham khảo, Quý bệnh nhân vui lòng liên hệ với Trung tâm để có kết quả chính thức.
– Kết quả trên website không bao gồm:
✓ Tất cả các kết quả xét nghiệm cho khách hàng nội trú và khám sức khỏe.
✓ Các kết quả xét nghiệm vi sinh, tế bào gốc, công nghệ GEN.
✓ Các kết quả được trả sau 23h00 ngày hôm trước.

Kết quả của bạn sẽ được hiển thị ra ở đây