Giảm Dung Tích Bàng Quang Gây Tiểu Đêm

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Bàng quang là một bể chứa nước tiểu nằm ở vùng hạ vị. Khi bể chứa đầy,...

Đa Niệu Toàn Thể Gây Tiểu Đêm 

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Đa niệu toàn thể: khi thể tích nước tiểu 24 giờ trên 2.8 lít (trên 40 ml/kg/giờ)...

Hướng Dẫn Điều Trị Tiểu Đêm

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Xử trí tiểu đêm dựa vào: Ý muốn bệnh nhân Ý kiến chuyên gia Dựa theo kinh...

Nhật Ký Đi Tiểu Đánh Giá Tiểu Đêm

Người ta nhận thấy chỉ bằng thay đổi lối sống, thay đổi lượng nước uống, thay đổi thời điểm uống nước cũng có hiệu quả làm giảm số lần...

Chẩn Đoán Tiểu Đêm Ra Sao?

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Việc chẩn đoán tiểu đêm dựa vào hỏi bệnh sử, người bệnh cần được thăm khám lâm...

Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây Tiểu Đêm (Phần 3)

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Sau khi hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, hỏi tiền căn nội khoa và ngoại khoa,...

Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây Tiểu Đêm (Phần 2)

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Sau khi hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, hỏi tiền căn nội khoa và ngoại khoa,...

Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây Tiểu Đêm (Phần 1) 

TS.BS.CKII. Trà Anh Duy Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health Sau khi hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, hỏi tiền căn nội khoa và ngoại khoa,...

Đặt
Lịch
Hẹn
Bệnh Nam Khoa - Phòng Khám Nam Khoa Men's Health