ThS. BS CKII Trà Anh Duy

Trưởng đơn vị tại TPHCM, thành viên Hội Tiết Niệu Thế Giới (SIU), Hội Y học giới tính Thế giới (ISSM)

BS CKII Vũ Văn Ty

 Phó chủ tịch Hội viên Hội Niệu – Thận học TP.HCM, hội viên Hội Niệu khoa Thế Giới

TS. BS Vũ Hồng Thịnh

Uỷ viên Ban chấp hành Hội Niệu – Thận Học TP.HCM

Võ Duy Tâm

BS CK I Bùi Hồng Minh Hậu

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Võ Duy Tâm

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Duy Tâm

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Đoàn Anh Sang

Thạc sĩ - Bác sĩ Đoàn Anh Sang

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Vũ Đức Công

Vũ Đức Công

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Phạm Hoàng Vũ

Phạm Hoàng Vũ

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Vũ Đức Công

Nguyễn Phương Hoàng

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Lê Minh Quang

Lê Minh Quang

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Ngọc Mai

Nguyễn Ngọc Mai

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ quản lý Dược phẩm tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health


Đặt
Lịch
Hẹn