ThS. BS Trà Anh Duy

Trưởng đơn vị tại TPHCM, thành viên Hội Tiết Niệu Thế Giới (SIU), Hội Y học giới tính Thế giới (ISSM)

BS CKII Vũ Văn Ty

 Phó chủ tịch Hội viên Hội Niệu – Thận học TP.HCM, hội viên Hội Niệu khoa Thế Giới

BS. Lê Thiên Nghĩa

Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, công tác tại bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chi Minh

Võ Duy Tâm

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Đoàn Anh Sang

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Ngọc Mai

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ quản lý Dược phẩm tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Võ Đức Duy

Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc phát triển tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Trần Hồng Phước

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ phụ trách kinh doanh tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Võ Nguyễn Brolin

Hiện đang giữ chức vụ Điều dưỡng hỗ trợ phẫu thuật tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Xuân Bách

Hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên Marketing tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Đồng Huy Hoàng

Hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên chăm sóc khách hàng tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Nguyễn Ngọc Hoài Ân

Hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên Marketing và phụ tá xét nghiệm tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health