TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trưởng đơn vị tại TPHCM, thành viên Hội Tiết Niệu Thế Giới (SIU), Hội Y học giới tính Thế giới (ISSM)

Nguyễn Ngọc Mai

DS. NGUYỄN NGỌC MAI

Hiện đang giữ chức vụ Dược sĩ quản lý Dược phẩm tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Bác sĩ Hậu

BS.CKII. BÙI HỒNG MINH HẬU

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Võ Duy Tâm

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Duy Tâm

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Đoàn Anh Sang

Thạc sĩ - Bác sĩ Đoàn Anh Sang

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Vũ Đức Công

Bác Sĩ Vũ Đức Công

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Phạm Hoàng Vũ

Bác Sĩ Phạm Hoàng Vũ

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Bùi Quốc Cường

Bác Sĩ Bùi Quốc Cường

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health

Trần Thái Hoà

Bác Sĩ Trần Thái Hoà

Hiện đang giữ chức vụ Bác sĩ tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health


Đặt
Lịch
Hẹn
Đội Ngũ Chuyên Gia - Phòng Khám Nam Khoa Men's Health